תקנון לשימוש באתר 
תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר assafpelleg.com לבין הגולש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין. 
אנא קרא/י אותו בקפידה. כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות "צור קשר"  לשם קבלת הבהרות לתקנון ולתנאי השימוש באתר. 

תוכן עניינים
תנאי שימוש ורכישה
הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר 
תהליך ההזמנה
הזמנה משובשת 
אמצעי התשלום 
פרטיות
מועד אספקה 
מחירים ותשלומים 
ביטול רכישה והחזרת מוצרים
אחריות 
דין ושיפוט וזכויות יוצרים 
שאלות ובירורים 

תנאי שימוש ורכישה
תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתרassafpelleg.com . קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אסף פלג בע"מ .
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות באתר. 
אם הנך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר. 
לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון. 
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים. לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוי סמל של "סל קניות". 
לחיצה על "הוסף לסל" לאחר סימון הכמות הנדרשת מכניסה מוצרים אל "סל הקניות" שלכם.
תהליך הרכישה בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת סל הקניות ע"י לחיצה על הכותרת של הסל ו/או לחיצה על הסמל של "סל קניות".
אם המוצרים חסרים אצל הספק, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, או הטלפון או בכתב. במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים.
אם תקבל את הצעת הספק, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. במידה וכבר בוצע חיוב בכרטיס האשראי יבוצע זיכוי על סכום החיוב.

תהליך ההזמנה 
ההזמנה ממומשת עם מעברך ל"קנייה מאובטחת. 
עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני.
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.
נא רשום לפניך את מספר הקבלה/הזמנה (או הדפס את דף אישור ההזמנה).
לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת. 
רק לאחר שאסף פלג בע"מ יוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף והמוצר מצוי במלאי, ישלחו אליך המוצר/ים הנמצאים בהזמנה.

הזמנה משובשת 
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ובעיבודה על ידי האתר.
אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה - יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ,assafpellegshop@gmail.com או בטלפונים המצוינים בעמוד "צור קשר" תוך ציון מס' הקבלה/הזמנה.
אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום 
התשלום נעשה דרך חברת PAYPAL בצורה מאובטחת.
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.

פרטיות 
הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת.
למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. 
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח חוזר.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. אסף פלג בע"מ לא יעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אבל אתה מסכים בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר כי אסף פלג בע"מ רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני או SMS, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל או לחלופין בטופס "צור קשר".
הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד אסף פלג בע"מ ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 

מועד אספקה 
אסף פלג בע"מ יספק את המוצרים שהזמנת, בתוך 5-10 ימי עסקים. עלות משלוח 30 ₪.
המסירה תתבצע בין השעות 08:00-18:00.  ניתן לתת את כתובת הבית, העבודה או כל כתובת אחרת והשליח יתאם איתך את מועד המסירה טלפונית. נא ודאי כי מספר הטלפון שנתת בעת הזמנה תקין ומעודכן על מנת שחברת השליחויות תוכל לתאם מסירה כראוי.
המשלוחים מתבצעים ע"י חברת שליחויות חיצונית ואיננו יכולים להיות אחראים על עיכובים בהגעתם. בכל בעיה אנא צרי עמנו קשר בטלפון : 077-5177025 או בדוא"ל: assafpellegshop@gmail.com 
ימי עסקים נחשבים ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.
יחד עם זאת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים גם נצליח בכך).

לפיכך היה ומכל סיבה שהיא שאינה תלויה באסף פלג בע"מ, השליחות לא תוכל להתבצע ואסף פלג בע"מ לא ימצא כל אלטרנטיבה לבצע את השליחות למזמין, תודיע על כך אסף פלג בע"מ למזמין ותבטל את ההזמנה. במקרה כזה לא תהיה למזמין כל טענה כנגד אסף פלג בע"מ.
אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין. 
הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה או כוח הטבע (רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב).
היה והמזמין לא קיבל מכל סיבה שהיא את הבגד, עליו להודיע לאסף פלג בע"מ בכתב תוך 48 שעות מהמועד האחרון לביצוע האספקה לכתובת  assafpellegshop@gmail.com.

ניתן לקבל אישית את המוצרים בכתובת של אסף פלג בע"מ, ללא תוספת תשלום. 
יש לתאם את איסוף המוצר אל מול סטודיו אסף פלג בע"מ בטלפון: 077-5177025.

סניפי הרשת:
סניף רחובות, הרצל 175, רחובות.
סניף רעננה, קניון רננים.

מחירים ותשלומים 
כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח. 
האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.


ביטול רכישה והחזרת מוצרים 
הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
ביטול העסקה יתבצע באמצעות פניה בכתב בלבד, לכתובת המייל  assafpellegshop@gmail.com.

על המוצרים להגיע לאסף פלג בע"מ כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם. 
כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם, בדואר רשום או ע"י שליח, בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, לכתובת של אסף פלג בע"מ המצוינת בעמוד "צור קשר" באתר (ת.ד 1499, רחובות).
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם אסף פלג בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, יהא אסף פלג בע"מ רשאי להחליט על אי קבלת המוצר חזרה. 
במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא צלצל למספר הטלפון המצוין בעמוד "צור קשר" 
ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין. 

במקרה של ביטול עסקה מצד המזמין עקב פגם בבגד או עקב אי-אספקת הבגד במועד שנקבע לכך, תחזיר החברה 
בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, 
תבטל את החיוב בשל העסקה, תעביר למזמין עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. 
כל האמור בתנאים המצטברים הבאים:
המזמין הודיע לחברה תוך 24 שעות מיום קבלת הבגד בדבר הפגם בבגד. 
המזמין השיב את הבגד לחברה תוך 14 ימי עסקים מביטול העסקה ו/או מקבלת הבגד לכתובת: "לכבוד אסף פלג בע"מ – הכישור 9, רחובות".
במידה ולא הודיע המזמין לחברה על פגם כלשהו בבגד בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודאה כי לא נפל שום פגם בבגד ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או החנות לעניין קיומו של פגם כלשהו בבגד.
החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הבגד ובין אם בתיאור הבגד.
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים בחנות להשתמש בחנות באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, שביתה, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
הבגד לא קיים במלאי ו/או ארעה טעות אחרת בגינה הוצג הבגד למכירה.
לא ניתן לבצע שליחות למסירת הבגד.
במקרה של החלפה (לא ביטול עסקה)
במקרה וירצה הלקוח לבצע שינוי במוצר שהוזמן (שינוי מידה, צבע או החלפה למוצר אחר), יהיה על המזמין להודיע לחברה תוך 7 ימים מיום קבלת הבגד בדבר. לאחר עדכון החברה, על המזמין להשיב את הבגד לחברה תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לכתובת: "לכבוד אסף פלג בע"מ – הכישור 9, רחובות".
לאחר קבלת המוצר בחברה נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המזמין להמשך טיפול בבקשתו. 
על המזמין לקחת לתשומת ליבו כי תשלום על משלוח חוזר של מוצר שהוחלף הוא חובתו ובאחריותו. 
ניתן לצרף את סכום המשלוח (המעודכן באתר) לחבילה אשר נשלחת חזרה לחברה או לבצע תשלום בטלפון אל מול סטודיו אסף פלג בכרטיס אשראי. טלפון בסטודיו: 077-5177025.
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם אסף פלג בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, יהא אסף פלג בע"מ רשאי להחליט על אי קבלת המוצר חזרה. 

אחריות 
האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם ולטיבם, חלה על אסף פלג בע"מ ובהתאם להוראות הטיפול בבגד שמצורפות אליהם. 
אסף פלג בע"מ לקח על עצמו את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
תמונות הבגדים המוצגות בחנות הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את אסף פלג בע"מ. 
מובהר ומוסכם כי אסף פלג בע"מ ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני המזמין תמונות מדויקות ככל האפשר.
אסף פלג בע"מ אינו מתחייב להחזיק במלאי את כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות בחנות. 
בנוסף אסף פלג בע"מ עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ואסף פלג בע"מ לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי,
מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. 
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא הודע לנו ואנו ונבחן את פנייתך בקפידה. 
האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. 
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא("AS IS")  .
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 
באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

דין ושיפוט וזכויות יוצרים 

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של אסף פלג בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים בחנות, לרבות רשימת הבגדים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהחנות, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטיםף עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת הבגדים המופיעים בו או בפרטים 
אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת החנות מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת החנות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.
5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות בגדים ושירותים למכירה בחנות, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

דין ושיפוט 
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

שאלות ובירורים 
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר, בשעות פעילותו, 
באמצעות הדואר האלקטרוני: assafpellegshop@gmail.com  
או באמצעות טלפונים המצוינים בעמוד "צור קשר" באתר בימים א'-ה' בין השעות 10:00 ל-13:00.

אסף פלג בע"מ יספק את המוצרים שהזמנת, בתוך 5-10 ימי עסקים. עלות משלוח 30 ₪ ברכישה מתחת ל- 500 ש"ח, בכפוף לתקנון.

הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
ביטול העסקה יתבצע באמצעות פניה בכתב בלבד, לכתובת המייל  assafpellegshop@gmail.com.
בכפוף לתקנון.
x

#{title}

#{text}

#{price}